De Opstanding en begrafenisrituelen in de tijd van Jezus

De Opstanding en begrafenisrituelen in de tijd van Jezus

De Here Jezus werd na de kruisiging in een graf gelegd. Dat werd de meest bijzondere plaats uit de wereldgeschiedenis: op die plaats werd de dood overwonnen. De Here stond op uit het graf. Dat graf is vanwege de Opstanding waarschijnlijk het meest besproken graf dat er bestaat. In dit artikel wil ik echter niet stilstaan bij de Opstanding, maar bij het begraven zelf. Hoe ging dat in het Jodendom uit de tijd van de Heere Jezus? Lees verder.

Schetsen van het Koninkrijk

Schetsen van het Koninkrijk

Sinds enkele jaren probeer ik het bestuderen van de Bijbel en het maken van schilderijen te combineren door schilderijen te maken naar aanleiding van een persoonlijke meditatie. Het maken van het schilderij kan hierbij een soort verwerking zijn van gedachten over een bijbeltekst. Soms ook vormt het schilderij het uitgangspunt voor een verdere overdenking. Het is mijn bedoeling deze overdenkingen met reproducties van de schilderijen te bundelen in een publicatie. Mijn hoop is daarbij dat mijn schilderijen de teksten uit de Bijbel dichter bij de lezer zullen brengen. Je kan een van de overdenkingen hier inzien (pdf).