Sinds enkele jaren probeer ik het bestuderen van de Bijbel en het maken van schilderijen te combineren door schilderijen te maken naar aanleiding van een persoonlijke meditatie. Het maken van het schilderij kan hierbij een soort verwerking zijn van gedachten over een bijbeltekst. Soms ook vormt het schilderij het uitgangspunt voor een verdere overdenking. Het is mijn bedoeling deze overdenkingen met reproducties van de schilderijen te bundelen in een publicatie. Mijn hoop is daarbij dat mijn schilderijen de teksten uit de Bijbel dichter bij de lezer zullen brengen. Je kan een van de overdenkingen hier inzien (pdf).