De laatste jaren vragen steeds meer christenen zich af of het niet goed zou zijn om de sabbat weer te gaan vieren. Is de zondag wel zo bijbels? Wat wordt er in de bijbel precies over de sabbat en de zondag gezegd? In 2006 kwam mijn boek “De Sabbat, een wet van genade” uit, waar in ik uitleg wat de bijbelse bedoeling van het sabbatsgebod is, en wat dit voor christenen nu nog steeds kan betekenen. Dat de sabbat centraal staat in Gods verbond met Isra en de andere volken, en dat Gods genade op een bijzondere manier tot uitdrukking komt in het sabbatsgebod. Lees hier het eerste hoofdstuk: desabbat.pdf.