In 2012 heb ik een Master graad in de Theologie behaald aan de Protestants Theologische Universiteit (PThU). Mijn masterthesis heeft als titel: Γέγραπται – Er staat geschreven. Een literatuurstudie naar gezaghebbende tradities, ‘Schriften’ en de Bijbelse Canon van christenen, in de eerste vier eeuwen van deze jaartelling. Masterthesis aan de PThU (2012)
De thesis is hier te vinden.

Masterthesis aan de PThU (2012)