Over Gábor

Personalia

gaborlocht-portret
Ik ben geboren in 1975. In 2003 ben ik getrouwd met Maria, waarmee ik bijzonder gelukkig ben. Wij hebben vier geweldige kinderen gekregen: Jedidja, Juda, Prisca en Sem.

Werkzaamheden

Op dit moment ben ik werkzaam als docent en tutor aan de Evangelische Hogeschool (EH) te Amersfoort. Tot de zomer van 2016 heb ik met veel plezier gewerkt als docent geschiedenis aan de Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden in Gouda.

In de tijd die over is, probeer ik tijd te vinden om te schilderen en viool, gitaar of mandoline te spelen. Het maken van schilderijen is een van de mooiste bezigheden die een mens kan doen. Een meer ontspannen manier van nadenken bestaat mijns inziens niet.

Opleiding

Na mijn middelbareschooltijd heb ik het basisjaar van de EH gevolgd. Daarna heb ik Geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Tijdens deze studie heb ik mij gespecialiseerd in het vroege christendom en de verhouding tussen christendom en jodendom. Ik mocht daar een vervolg aan geven door middel van een studiejaar aan de Religious Studies faculteit van Cornell University (New York, V.S.). In 2012 heb ik vervolgens een Master graad in de Theologie behaald aan de Protestants Theologische Universiteit (PThU).

Geloof

Het geloof in de God van Israël (de God van de Bijbel) is het belangrijkste in mijn leven, omdat ik Hem in mijn leven heb leren kennen als een levende, genadige en liefdevolle God, die in alles te vertrouwen is. Ik hoop dat door mijn werk – op school, op papier en op linnen – iets van die God heen zal schemeren. Mijn wens is, dat deze website daaraan zal bijdragen.