De Da Vinci Code Gekraakt

De Da Vinci Code Gekraakt

De populaire thriller “De Da Vinci Code” is een knap mengsel van waarheden, halve
waarheden en hele leugens waar het het christendom betreft. Dan Brown heeft een intrigerende thriller geschreven, maar zijn boek is echt fictie. Dat geldt voor zijn verhaal, maar zeker ook voor de “feiten” waar hij zijn verhaal omheen spint. Een bespreking: de davinci code gekraakt.pdf.

Eindscriptie “Er staat geschreven”

Eindscriptie “Er staat geschreven”

In 2012 heb ik een Master graad in de Theologie behaald aan de Protestants Theologische Universiteit (PThU). Mijn masterthesis heeft als titel: Γέγραπται – Er staat geschreven. Een literatuurstudie naar gezaghebbende tradities, ‘Schriften’ en de Bijbelse Canon van christenen, in de eerste vier eeuwen van deze jaartelling. Masterthesis aan de PThU (2012)
De thesis is hier te vinden.

Masterthesis aan de PThU (2012)